Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 6


Hôm nay: 54

Tháng hiện tại: 5874

Tổng lượt truy cập: 424476

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2013 – 2015

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  13/QĐ-CĐCS  ngày   01 tháng 2 năm 2013

của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp)

                                                     

Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn Cơ sở Trường Đại học  Đồng Tháp do Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp khoá XVIII, nhiệm kỳ 2013-2015 bầu ra.

 

Căn cứ vào Điều 35, 36, 37, 38 chương V của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;  bản Quy chế này quy định hoạt động của UBKT công đoàn Cơ sở Trường Đại học  Đồng Tháp trong nhiệm kì như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

Điều 1. Nguyên tắc làm việc

 

1. UBKT hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học  Đồng Tháp.

 

2. UBKT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

 

3. UBKT thực hiện sự phối hợp với Ban thanh tra nhân dân của nhà trường làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện dân chủ trong trường; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn đối với BCH cùng cấp,  tổ công đoàn và công đoàn viên.

 

4. Các văn bản của UBKT do Chủ nhiệm UBKT kí được sử dụng con dấu của BCH để đóng dấu.

 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

 

Điều 2. Chế độ hội họp của UBKT

 

- Các thành viên UBKT được tham dự các kì họp của BCH công đoàn nhà trường.

 

- Việc triệu tập họp UBKT do Chủ nhiệm UBKT quyết định khi cần giải quyết các công việc hoặc giải quyết  khiếu nại, tố cáo của công đoàn viên.

 

Điều 3. Chế độ kiểm tra của UBKT đối với các hoạt động công đoàn cơ sở

 

- Kiểm tra BCH cùng cấp về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của công đoàn cùng cấp và cấp trên ít nhất 01 lần/năm.

 

- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ của công đoàn viên ít nhất 01 lần/năm.

 

- Kiểm tra về thu chi tài chính công đoàn ít nhất 01 lần/năm.

 

- Kiểm tra thu chi quỹ phúc lợi, khi cần sẽ xin ý kiến của Ban thường vụ công đoàn và tổ chức kiểm tra.

 

Điều 4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn viên và lao động trong trường

 

- Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công đoàn viên hoặc các lao động trong trường, Chủ nhiệm UBKT báo cáo với Ban Thường vụ và lập kế hoạch phối hợp với Ban thanh tra nhân dân và các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết và trả lời cho đương sự trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật.

 

- Những đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, UBKT sẽ chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho đương sự biết.

 

Điều 5. Về quan hệ của UBKT với các tổ chức khác:

 

- Ban Thường vụ, các ban chuyên môn, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc BCH công đoàn nhà trường và mọi công đoàn viên có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp để UBKT thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

 

- UBKT có trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình trong các kì họp của BCH cùng cấp.

 

- UBKT thường xuyên liên hệ, báo cáo hoạt động với UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam và UBKT Liên đoàn Lao động Đồng Tháp theo quy định.

 

Quy chế này được BCH và UBKT công đoàn Trường Đại học  Đồng Tháp thông qua trong Hội nghị lần thứ 2 khoá XVII. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lí, theo đề xuất của UBKT, BCHCĐ sẽ xem xét và điều chỉnh bổ sung./.

 

Tập tin đính kèm:

11100250214_Quy_chế_làm_việc_của_UBKT.pdf

Close