Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 10


Hôm nay: 58

Tháng hiện tại: 5878

Tổng lượt truy cập: 424480

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 – 2015

 

- Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990;

 

-  Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 12 về mối quan hệ công tác giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền cùng cấp của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam.

 

- Hội nghị liên tịch giữa Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn (BTVCĐ) trường Đại học Đồng Tháp thống nhất xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Hiệu trưởng và Ban Chấp hành công đoàn trường nhiệm kì 2013 – 2015, gồm những nội dung sau đây:

 

I.Những quy định về phối hợp hoạt động chung giữa Hiệu trưởng và Ban Chấp hành công đoàn trường

 

Điều 1. Hiệu trưởng phối hợp với BCH công đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ giảng viên (CBGV) hàng năm ở các đơn vị, đồng thời phối hợp tổ chức tốt Hội nghị CBGV cấp trườngvào đầu  mỗi năm học; phối hợp chỉ đạo, theo dõi kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBGV trong năm học.

 

Điều 2. Hiệu trưởng phối hợp với BCH công đoàn tổ chức thực hiện tốt Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn; Luật Giáo dục…, và các quy định về Bảo hộ lao động, thực hiện an toàn và vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dạy và học của các đơn vị trong trường.

 

Điều 3. Hiệu trưởng cùng BTV công đoàn phối hợp quản lý tốt việc thu chi Quỹ phúc lợi và một số loại quỹ khác trong trường.

 

Điều 4. Hiệu trưởng và BCHCĐ công đoàn phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBGV, người lao động trong trường; quan tâm khuyến khích, động viên CBGVNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

II.Quy định về trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện một số hoạt động phối hợp với BCH công đoàn:

 

Điều 5. Trước khi ban hành văn bản về các chủ trương, chế độ chính sách, quy chế …, có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của cán bộ giảng viên và người lao động trong trường, Hiệu trưởng cần gửi trước bản dự thảo cho BCH Công đoàn trường để tham gia ý kiến.

 

Điều 6.Hiệu trưởng tạo điều kiện cho BCH Công đoàn trường về cơ sở vật chất, thời gian, phương tiện và kinh phí … hoạt động công đoàn; quan hệ với công đoàn các trường Đại học trong nước và ngoài nước nếu có để trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn.

 

Điều 7. Hiệu trưởng có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết và giải đáp kịp thời những đơn thư khiếu tố, những kiến nghị của công đoàn về các vấn đề thuộc phạm vi chính quyền quản lý mà BCH Công đoàn thu thập được.

 

Điều 8. Hiệu trưởng khi ra quyết định về cơ cấu tổ chức các hội đồng của trường có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CBGVNV, cần có đại diện của BCH Công đoàn tham gia hội đồng.

 

III.Quy định về trách nhiệm của BCH Công đoàn trong việc thực hiện các hoạt động phối hợp với BGH nhà trường

 

Điều 9. BCH Công đoàn trường có trách nhiệm tham gia ý kiến với Hiệu trưởng về kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường, về nhiệm vụ năm học, về cơ chế quản lý và các chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của CBGVNV trong trường.

 

Điều 10. BCH Công đoàn trường có trách nhiệm chủ trì việc phát động các đợt thi đua ngắn trong năm học đối với CBGVNV, vận động CBGBNV trong trường nỗ lực hoàn thành có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ chính trị của toàn trường.

 

Điều 11. BCH công đoàn tham gia với Hội đồng Thi đua khen thưởng của nhà trường đề xuất ý kiến để Hiệu trưởng có cơ sở quyết định về các vấn đề liên quan đến khen thưởng và kỉ luật CBGVNV trong trường.

 

IV.Điều khoản thực hiện

Điều 12. Trong quá trình thực hiện có điều nào cần sửa đổi hoặc bổ sung, cần được thảo luận và thống nhất giữa Hiệu trưởng và BCH Công đoàn trường. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

 

Tập tin đính kèm:

105220250214_Quy_chế_phối_hợp_công_tác.pdf

Close