Thứ tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 10


Hôm nay: 103

Tháng hiện tại: 3469

Tổng lượt truy cập: 479539

BCH Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT

Họ và Tên

Đơn vị

Chức vụ

01

 Trần Văn Phúc  Phòng Thanh tra - Pháp chế

 Chủ tịch

02

 La Văn Liêm

 Khoa GDTC&QP-AN

 Phó Chủ tịch

03

 Võ Xuân Hùng

 Khoa SP Nghệ thuật

 Ủy viên Thường vụ

04

 Cái Thị Lê Nương

 Phòng Công tác sinh viên

 Ủy viên Thường vụ

05

 Nguyễn Thị Nhành

 Phòng Đào tạo

 Ủy viên Thường vụ

06

 Nguyễn Minh Dục

 Phòng Kế hoạch – Tài chính

 Ủy viên BCH

07

 Trần Thị Hiền

 Khoa Sử - Địa - GDCT

 Ủy viên BCH

08

 Huỳnh Ngọc Cảm

 Khoa Sư phạm Toán

 Ủy viên BCH

09

 Nguyễn Minh Phương

 Phòng Thiết bị & XDCB

 Ủy viên BCH

10

 Trần Văn Luận

 Phòng Thanh tra - Pháp chế

 Ủy viên BCH

11

 Trần Thanh Thuý

 TT Phát triển kỹ năng sư phạm

 Ủy viên BCH

12

 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

 Khoa Giáo dục

 Ủy viên BCH

13

 Lê Thị Ngọc Mai

 TT Phát triển kỹ năng sư phạm

 Ủy viên BCH

14

 Phạm Văn Hiệp

 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 Ủy viên BCH

15

 Trần Ngọc Thuận

 Phòng Hành chính – Tổng hợp

 Ủy viên BCH


DANH SÁCH CÁC BAN CÔNG ĐOÀN THUỘC BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2017-2022
Stt Tên Ban Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Ban Thường vụ
(Kiêm Ban Tổ chức - Thi đua)
Trần Văn Phúc Trưởng Ban Phòng ThTr-PC
La Văn Liêm Phó Trưởng ban Khoa GDTC&QPAN
Cái Thị Lê Nương UV Phòng CTSV
Nguyễn Thị Nhành UV Phòng Đào tạo
Võ Xuân Hùng UV Khoa Sp Nghệ thuật
Trần Văn Luận Cán bộ CTCĐ VP Đảng - Đoàn
2 Ban Nữ công Nguyễn Thị Nhành Trưởng Ban Phòng Đào tạo
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Phó trưởng ban Khoa GDTHMN
Cái Thị Lê Nương UV Phòng CTSV
Lê Thị Minh Đạo UV Khoa GDTC&QPAN
Phạm Thiết Trường UV Phòng Đào tạo
Đỗ Thị Như Uyên UV Khoa GDTHMN
Trần Thị Giao Xuân UV Phòng TBXDCB
Trần Thị Thanh Thư UV Khoa Sp Lý - KTCN
3 Ban Chuyên môn Huỳnh Ngọc Cảm Trưởng ban Khoa Sp Toán - Tin
Lê Thị Ngọc Mai Phó trưởng ban Trung tâm PTKNSP
Lê Minh Cường UV Trung tâm PTKNSP
Ngô Thạch Thảo Ly UV Khoa TN&MT
Nguyễn Thị Thanh Thảo UV Khoa Sp Ngoại ngữ
Danh Trung UV Phòng NCKH
4 Ban Văn nghệ -
Thể thao
Võ Xuân Hùng Trưởng ban Khoa Sp Nghệ thuật
Phạm Văn Hiệp Phó trưởng ban Khoa Sp H-S-KTNN
Trần Thanh Thúy Phó trưởng ban Khoa QLGD&TLGD
Hồ Hải Thanh UV Khoa Sp Nghệ thuật
Nguyễn Ngọc Tiến UV Phòng CTSV
Nguyễn Huy Bình UV Khoa Sp Nghệ thuật
Nguyễn Bích Hằng UV Khoa GDTHMN
5 Ban Đời sống –
Chính sách
Trần Thị Hiền Trưởng ban Khoa Sp NV- S-Đ
Nguyễn Minh Phương Phó trưởng ban Phòng TB&XDCB
Nguyễn Minh Dục UV Phòng KHTC
Quách Khả Quang UV Phòng HTQT
Nguyễn Trí Túc UV Phòng CTSV
Nguyễn Bá Tường UV Phòng KHTC
Hồ Minh Quang UV Phòng TCCB
6 Tổ Thông tin –
 Tuyên huấn
Trần Văn Luận Tổ trưởng VP Đảng - Đoàn
Trần Ngọc Thuận Tổ phó Phòng HCTH
Huỳnh Thiện Tân UV Phòng HCTH
Châu Hoàng Trọng UV Khoa Sp Nghệ thuật
Bùi Văn Diễn UV Phòng TCCB


Close