Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 198


Hôm nay: 142

Tháng hiện tại: 8170

Tổng lượt truy cập: 495457

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể”


Căn cứ Công văn số 153/CĐN-TGNC ngày 04/5/2017 của Ban Tuyên giáo nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể”, nay Ban Chấp hành Công đoàn trường thông báo thực hiện việc góp ý như sau:

1.Nội dung góp ý tập trung các vấn đề sau đây:

    - Cấu trúc tổng thể của Chương trình và tính kế thừa đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.


    - Nội dung Chương trình với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong thời kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

    - Nội dung chương trình của từng bộ môn theo hệ thống dọc các cấp học. Các môn nên tích hợp; các môn không tích hợp đối với từng khối lớp và cấp học.

    - Số môn học, thời lượng và nội dung chương trình môn học theo khối lớp, cấp học và đảm bảo tính đặc thù vùng miền.

    - Thời điểm áp dụng của Chương trình và tiến độ thực hiện.

    - Nguồn lực thực hiện Chương trình: đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác.

    - Những kiến nghị và đề xuất giải pháp hiệu quả đối với Chương trình mới.

    -  Các ý kiến khác.

2. Các tổ công đoàn trực thuộc tùy theo điều kiện thực tế để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, giảng viên nhân viên của đơn vị, đồng thời gửi các ý kiến góp ý về Diễn dàn “Góp ý Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” trên website Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo), số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hoặc địa chỉ thư điện tử: rgep@moet.gov.vn trước ngày 20/5/2017.

 
(Trích Thông báo số 16/TB-CĐĐHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2017)

Tập tin đính kèm:

125218180517_tb-to-chuc-hoi-thi-van-hoa-nha-truong.pdf

125324180517_du-thao-chuon-trinh-giao-duc-pho-thong.doc

Close