Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 61


Hôm nay: 5

Tháng hiện tại: 8033

Tổng lượt truy cập: 495320

Về việc phát động thi đua đợt 1 năm học 2016 – 2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”


Căn cứ kế hoạch số 11/KH-CĐĐHĐT ngày 20/9/2016 của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp về việc hưởng ứng phong trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”;

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp phát động thi đua đợt 1, cụ thể như sau:

1. Nội dung thi đua

Triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, với các nội dung cụ thể sau đây:

1.1. Mỗi cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVCNV) nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam, các chương trình, kế hoạch hành động của trường trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi CBVCNV thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả.

1.2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. 

1.3. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường; mỗi CBVCNV không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương sinh viên, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực.

1.4. Thường xuyên, tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 1.5. Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”  (dưới hình thức các nhóm nghiên cứu hoặc hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ).

1.6. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương những CBVCNV có những sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy và trong các công tác khác; kịp thời nhân rộng, phổ biến những đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; khuyến khích động viên, thúc đẩy đội CBVCNV triển khai phong trào, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.

2.  Thời gian thi đua đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến 31/12/2016.

3.  Triển khai thực hiện kế hoạch thi đua

          - Tổ công đoàn triển khai cho CBVCNV trong đơn vị biết và thực hiện các nội dung của đợt thi đua. Tổ chức cho CBVCNV trong đơn vị thực hiện đăng ký, dự kiến số lượng và nội dung công việc sẽ sáng tạo đổi mới thực hiện trong học kỳ I và năm học 2016 - 2017 (theo mẫu M1); tổ chức đăng ký thành lập các nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn, nghiệp vụ (theo mẫu M2).

           - Đối với việc thực hiện đăng ký thi đua, các tổ công đoàn cần lưu ý:

            + Việc đăng ký thi đua là bắt buộc theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên, các tổ công đoàn triển khai đăng ký theo mẫu, ít nhất 40% cá nhân ở đơn vị tham gia, riêng đăng ký hình thức nhóm tối thiểu mỗi tổ công đoàn phải được 1 nhóm.

            + Theo TB số 14/TB-CĐĐHĐT ngày 16/5/2016 về việc thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Hiện nay đã nhận được 7 nhóm đăng ký (Danh sách gửi kèm theo), Công đoàn thống nhất đây cũng là mô hình "Nhà giáo cùng nhau phát triển”. 

            + Tổng hợp đăng ký (theo mẫu M1, M2) gửi về chuyên viên Trần Văn Luận – Văn phòng Đảng Đoàn  trước ngày 20/10/2016.

            + Kết thúc thi đua đợt 1 Công đoàn sẽ sơ kết và khen thưởng những cá nhân, những nhóm nhà giáo và những tập thể xuất sắc, cuối năm học sẽ thực hiện tổng kết và khen thưởng cả năm.

            Đây là căn cứ xét thi đua năm học 2016-2017, đề nghị các tổ công đoàn trực thuộc phối hợp với trưởng các đơn vị tổ chức cho CBVCNV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất./.

 
(Trích thông báo số 37 /TB-CĐĐHĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016)

Tập tin đính kèm:

13328061016_tb_thi_dua_dot_ 1.pdf

13532061016_ds_nhom_Nghien_cuu.xls

13619061016_mau_dang_ky.docx

1383061016_kh_thi_dua_2016-2017.pdf

Close