Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 200


Hôm nay: 144

Tháng hiện tại: 8172

Tổng lượt truy cập: 495459

Về việc tổng kết thi đua đợt 2 và năm học 2015-2016


Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp hướng dẫn các tổ công đoàn trực thuộc tổng kết thi đua đợt 2 và năm học 2015-2016 như sau:

1. Các tổ công đoàn thực hiện tự đánh giá theo nội dung Thông báo số 13/TB-UBKT ngày 12/5/2016 của Ủy ban kiểm tra công đoàn trường.

2. Thời gian tổng kết: đến ngày 31/5/2016

3.  Hồ sơ nộp về gồm:

      - Thang điểm tự đánh giá của đơn vị; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn; biên bản họp tổ công đoàn (theo mẫu gửi kèm).


      - Hồ sơ có chữ ký của tổ trưởng công đoàn nộp về cho đồng chí Trần Văn Luận và gửi kèm file mềm qua egov nội bộ.

   * Lưu ý:


      - Danh sách đề xuất khen thưởng gồm: đợt 2, Giỏi việc trường - Đảm việc nhà và năm học 2015-2016.

      - Cá nhân đề xuất khen thưởng cả năm phải có tên trong danh sách khen thưởng thi đua đợt 1 hoặc đợt 2; Số lượng không vượt quá 10% trên tổng số công đoàn viên của đơn vị, riêng các tổ công đoàn ghép, mỗi đơn vị sẽ được đề nghị khen 1 cá nhân.

      - Các đồng chí là cán bộ công đoàn sẽ do Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng xét khen thưởng, đề nghị các đơn vị không đề xuất khen trong báo cáo.

     Đề nghị các tổ trưởng công đoàn chỉ đạo đơn vị mình thực hiện công việc tổng kết nêu trên kịp thời theo tinh thần thông báo này./.

 
(Trích thông báo số 16 /TB-CĐĐHĐT ngày  18  tháng 5 năm 2016)

Tập tin đính kèm:

3383190516_tb_tong_ket_thi_dua_dot_2.pdf

33937190516_hd_gvt_dvn.pdf

33956190516_bc_tong_ket_thi_dua_dot_2.doc

Close