Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 133


Hôm nay: 77

Tháng hiện tại: 8105

Tổng lượt truy cập: 495392

Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn


Căn cứ vào Kế hoạch số 28/KH-UBKT, ngày 27 tháng 10 năm 2015 về hoạt động của Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2015 -2016;

UBKT Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2015 - 2016, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiểm tra

  + Đợt 1: Kiểm tra công đoàn cấp dưới (các tổ công đoàn trực thuộc CĐCS ĐHĐT)

      - Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


      - Kiểm tra việc quản lý các loại hồ sơ, sổ sách liên quan hoạt động Công đoàn.

      - Kiểm tra về việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn.

      - Kiểm tra về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động công đoàn cơ sở.

      - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách hợp pháp của đoàn viên công đoàn (việc thực hiện đúng quy chế công đoàn).

      - Kiểm tra việc tự đánh giá của các tổ công đoàn dựa vào bảng “nội dung, tiêu chuẩn, thang điểm đánh giá các tổ công đoàn cơ sở vững mạnh”.

      - Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ đoàn viên công đoàn; đồng thời tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để có hướng giải quyết thích đáng cho đoàn viên công đoàn.

  + Đợt 2: Kiểm tra công đoàn cùng cấp


      - Kiểm tra công đoàn cùng cấp hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

      - Kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

      - Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn.

2. Đối tượng, thời gian và địa điểm tiến hành kiểm tra


   + Đợt 1

      - Đối tượng: Các tổ Công đoàn trực thuộc.

      - Thời gian: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 30/5/2016 (sẽ có thông báo cụ thể).

      - Địa điểm: Văn phòng tổ công đoàn.

  + Đợt 2


      - Đối tượng: Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp.

      - Thời gian: Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016 (sẽ có thông báo cụ thể).

      - Địa điểm: Văn phòng Đảng – Đoàn.

3. Thành phần đoàn kiểm tra

  + Đợt 1


      - Trần Văn Phúc                                  - Tổ trưởng

      - Đinh Thị Minh Hiếu                         - Thành viên

      - Nguyễn Thị Nhành                          - Thành viên

      - Trần Văn Luận                                 - Thành viên

      - Nguyễn Thị Yến Phi                        - Thư ký

  + Đợt 2


      - Trần Văn Phúc                                  - Tổ trưởng

      - Đinh Thị Minh Hiếu                         - Thành viên

      - Nguyễn Thị Nhành                          - Thành viên

      - Nguyễn Thị Yến Phi                        - Thư ký

4. Yêu cầu chuẩn bị của cuộc kiểm tra

    Cung cấp các tài liệu có liên quan đến cuộc kiểm tra, cụ thể như sau:


      - Báo cáo tình hình hoạt động của tổ công đoàn về ưu điểm, hạn chế; những việc làm được và chưa làm được năm học 2015-2016; liệt kê chi tiết tình hình phân công và theo dõi CĐV tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức (làm căn cứ bình xét thi đua năm học 2015-2016);

      - Hồ sơ công văn đi - đến, công văn giấy tờ liên qua hoạt động của tổ công đoàn (nếu lưu file trên máy vi tính thì in bảng excel danh mục tên các công văn được lưu).

      - Bảng điểm tự đánh giá của tổ công đoàn dựa vào bảng “nội dung, tiêu chuẩn, thang điểm đánh giá tổ công đoàn vững mạnh” (mỗi thang điểm chấm phải kèm minh chứng – nếu có).

      - Quy chế hoạt động của Tổ công đoàn.

      - Những đề xuất, kiến nghị của Tổ công đoàn với tổ kiểm tra, với Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp.

5. Trình tự và các bước tiến hành cuộc kiểm tra


      - Thông qua kế hoạch kiểm tra của UBKT (đã được BCH Công đoàn Trường thông qua).

      -  Dựa trên kế hoạch kiểm tra, thông báo nội dung, thời gian kiểm tra chính xác đến các Tổ Công đoàn trực thuộc.

      - Thành lập tổ kiểm tra, Họp tổ kiểm tra chuẩn bị.

6. Kết thúc cuộc kiểm tra

     Dự thảo kết luận, gửi đến các Tổ công đoàn được kiểm tra, tập hợp ý kiến phản hồi (nếu có), họp tổ kiểm tra thống nhất, ra kết luận chính thức phát hành văn bản.

 
(Trích Kế hoạch số 03/ KH-UBKT ngày 04 tháng 5 năm 2016)
 
Tập tin đính kèm:

34928120516_kh_kiem_tra_2015-2016.pdf

35145120516_tb_kiem_tra_2015-2016.pdf

35333120516_thang_diem_kt_2015-2016.doc

35348120516_lich_lam_viec_2015-2016.xls

Close