Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 167


Hôm nay: 111

Tháng hiện tại: 8139

Tổng lượt truy cập: 495426

KẾ HOẠCH THI ĐUA năm học 2014 - 2015 của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp

 

 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Trường Đại học Đồng Tháp đã được Hội nghị Công chức – Viên chức Nhà trường thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2014; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014 và năm 2015, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức (CBVC) năm học 2014– 2015 như sau:

 

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

 

            - Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

 

            - Động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ, người lao động sáng tạo, hăng hái thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015;

 

            - Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh.

 

II. ĐỐI TƯỢNG

 

1. Các đơn vị, tổ công đoàn trực thuộc.

 

2. Toàn thể CBVC nhà trường.

 

III. NỘI DUNG THI ĐUA

    

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ nhà giáo, cán bộ, viên chức thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, những chủ trương đổi mới của ngành; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, hướng tới đại hội thi đua yêu nước của ngành;

 

2. Tiếp tục triển khai các chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội công đoàn trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2013-2015; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong các đơn vị;

    

3. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách có liên quan đến Nhà giáo và công đoàn viên, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bằng các hình thức phù hợp; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hoàn cảnh đặc biệt, nghỉ chế độ; vận động, huy động và tiếp nhận nguồn tài trợ ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn; Cán bộ quản lý có nhiều sáng tạo trong đổi mới xây dựng và phát triển nhà trường;

    

4. Chủ động tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia quản lý chuyên môn như đánh giá, xếp loại giảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2014-2015, những chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo;

 

5. Mỗi thầy, cô giáo và cán bộ nhân viên nhà trường hãy đồng thuận, thi đua “Dạy tốt – Phục vụ dạy học tốt”, thực hiện tốt kỷ cương trong dạy học; không vi phạm đạo đức nhà giáo, tích cực xây dựng môi trường sư phạm văn minh, thực hiện Văn hóa công sở ở Trường Đại học Đồng Tháp;

 

6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp Ban VSTBPN đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tiểu Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 2010-2015.

 

III. CÁC ĐỢT THI ĐUA TRONG NĂM HỌC

 

Để các nội dung thi đua năm học 2014 - 2015 đạt kết quả tốt, phong trào thi đua sẽ được tổ chức thành 2 đợt thi đua như sau:

 

Đợt thi đua 1:

 

        -  Thời gian thi đua: Từ 25 tháng 9 năm 2014 đến 31 tháng 01 năm 2015.

 

       - Nội dung chính của đợt thi đua: (tập trung 6 nội dung ở mục II)

 

      Đợt thi đua 2

 

       - Thời gian thi đua: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2015 đến 31 tháng 05 năm 2015.

      

       - Nội dung chính của đợt thi đua: (tập trung 6 nội dung ở mục II)

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           

1. Căn cứ vào nội dung thi đua trong năm học, Ban Thi đua và Chuyên môn Công đoàn trường sẽ cụ thể hoá kế hoạch thi đua của từng đợt, thông báo phát động thi đua đến các đơn vị và CBGV-NV toàn trường.

           

2. Các tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với trưởng đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch từng đợt thi đua đến CBGV-NV trong đơn vị, theo dõi đánh giá kết quả phong trào thi đua ở đơn vị mình.

           

3. Kết thúc mỗi đợt thi đua, các tổ công đoàn trực thuộc tổ chức sơ kết thi đua ở đơn vị, lập báo cáo sơ kết và và danh sách đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

           

4. Căn cứ vào kết quả phong trào thi đua ở từng đơn vị và trong toàn trường, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ xét khen thưởng các tập thể và cá nhân CBGV-NV đạt thành tích xuất sắc trong mỗi đợt thi đua, đồng thời ghi nhận kết quả thi đua của các đơn vị và cá nhân để làm cơ sở đề xuất với Hội đồng thi đua nhà trường xét công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân trong trường hoặc đề nghị lên các cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng ở các hình thức cao.

 

Trên đây là kế hoạch phong trào thi đua năm học 2014 – 2015 của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp nhằm thiết thực góp phần thực hiện phong trào thi đua chung trong toàn trường. Ban Chấp hành Công đoàn trường đề nghị các tổ công đoàn trực thuộc và công đoàn viên trong toàn trường thực hiện tốt kế hoạch thi đua này./.

 

(Trích kế hoạch số 17/KHTĐ-CĐĐHĐT  ngày  27 tháng 10  năm 2014)

 

Tập tin đính kèm:

75835301014_ke_hoach_thi_dua_2014_2015.pdf

Close