Thứ sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 6


Hôm nay: 83

Tháng hiện tại: 837

Tổng lượt truy cập: 453700

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

 
I. BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN
 
1. Tình hình đội ngũ CBGVNV trong đơn vị

 

- Tổng số CBGV, CNV trong đơn vị (tổ công đoàn):...............................Nữ.....................

 

2. Công tác phát triển Đảng:

 

- Tổng số đảng viên:...................................................................................Nữ:...................

 

- Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng:....................Nữ.....................

 

- Số đảng viên được kết nạp trong đợt thi đua...........................................Nữ....................

 

3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

 

- Số CBGV đạt trình độ:

 

Cao đẳng:.................................................Đại học:.........................................................

 

Thạc sĩ:.....................................................Tiến sĩ:..........................................................

 

PGS, TS………………………………………………………………………………..

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

 

2. Công tác thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích của công đoàn viên trong đơn vị

 

- Nêu cụ thể các hoạt động đã làm được.

 

3. Công tác nữ công, giỏi việc trường – đảm việc nhà

 

- Nêu cụ thể các hoạt động nữ công đơn vị đã tham gia, hoặc đơn vị đã phát động, kết quả cụ thể.

 

4. Hoạt động phong trào văn nghệ thể dục thể thao, việc tham gia các phong trào của công đoàn.

 

- Nêu cụ thể các hoạt động phong trào đơn vị đã tham gia, kết quả cụ thể.

 

5. Họat động công tác xã hội, việc thực hiện các cuộc vận động đóng góp do công đoàn cấp trên phát động và do đơn vị phát động (nếu có).

 

6. Tham gia những hoạt động khác.

 

7. Những việc chưa làm được và hướng khắc phục trong thời gian tới.

 

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

            - ….

            - ….

 

IV.  TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THEO QUY ĐỊNH TỔ CĐ VỮNG MẠNH

 

+ Đạt số điểm:      /100

 

+ Đạt tổ công đoàn

 

  1. Vững mạnh xuất sắc (nếu đạt từ 95 điểm): Đạt
  2. Vững mạnh (nếu đạt từ 90 -94 điểm):….
  3. Đạt khá (nếu từ 70 – 89 điểm):….
  4. Trung bình (nếu từ 50 – 69 điểm):….
  5. Yếu (nếu dưới 50 điểm): ….                   

 

IV.ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

            1/ THI ĐUA ĐỢT 2:

 

- Đề nghị khen thưởng các công đoàn viên:

 

            1. Đ/c:

            2. Đ/c:

            ….

 

            2/ THI ĐUA CẢ NĂM HỌC 2013-2014

 

            - Cá nhân phải có tên trong danh sách khen thưởng đợt 1 hoặc đang đề nghị khen đợt 2

            1/ Đ/c:

            2/ Đ/c

            ….

 

Tập tin đính kèm:

2945210514_Mau_bao_cao_tong_ket.doc

Close